Kunstzinnige therapie bij De Kleine Johannes VZW

De kunstzinnige therapie is ontstaan vanuit het antroposofisch gedachtengoed van Rudolf Steiner. Bij kunstzinnige therapie wordt psychologische kennis gecombineerd met een kunstzinnige activiteit. Door deze kunstzinnige activiteit wordt de gezonde kern (de ziel)  aangesproken zodat de verhouding geest – ziel – lichaam  terug kan ontwikkelen naar een harmonische toestand. De ziel kan dan verder zijn ontwikkelingspad gaan. Tijdens de therapie leggen we de nadruk op het proces dat erachter zit, niet op het eindresultaat. Kunstzinnige therapie verdiept ons gevoelsleven en bevordert het evenwicht tussen denken, voelen en handelen. Vanuit het kunstzinnige wordt een genezingsproces ingezet die zich dan ook fysiek kan uiten. Men komt terug tot een harmonisch denken, voelen, handelen gekoppeld aan de evolutie van de ziel. 

Welke vormen van kunstzinnige therapie zijn er?

  • Boetseren
  • Beeldhouwen 
  • Schilderen: kleurschilderen (Goethe), seizoenschilderen, biografisch schilderen, plantenprocessen, sluieren, vormschilderen,….
  • Tekenen: waarnemingstekenen, geometrie, vormtekenen, Licht/duister: houtskool, dynamisch tekenen,…. 
  • muziek


Opleiding
Voor een opleiding als kunstzinnig therapeut kan je terecht bij De Kleine Johannes VZW. Ook voor kortere trajecten, kan je eens een kijkje nemen in onze rubriek opleidingen.

Wij zijn reeds meer dan 30 jaar werkzaam als opleidingscentrum en erkend door E.A te Dornach.