Docenten

Voor onze opleidingen hebben we een sterk team van docenten bereid gevonden om deze opleiding te ondersteunen.
Allen hebben ze een rijke praktijkervaring en hebben zich aanvullend in de antroposofie gespecialiseerd. Ons team bestaat uit een antroposofische arts, een antroposofisch psychiater, een pedagoge van de Rudolf Steinerschool voor het pedagogische gedeelte, een docent spraakvorming, een biografisch counseler, een filosoof voor de mythologie en filosofie, een eurytmiste, een musicus/muziektherapeut, verschillende kunsttherapeuten, een architect en enkele antroposofische kunstenaars.


INGE VANASSCHE 
Kunstzinnig therapeute
Al sinds haar kindertijd zijn kleur, vorm, sfeer en spiritualiteit een maatstaf geweest om de wereld tegemoet te treden. Doorheen haar leven is dit ook vermaterialiseerd. Na vele opleidingen zoals gezondheidsconsulent (3jr), chakrapsychologie (3jr) en verschillende specialisaties (het kind, relaties en management) bij de Ignoramusacademie in Hasselt, volgde Inge de opleiding tot kunstzinnig therapeut aan ‘De kleine Johannes’ (4jr). Na de opleiding en de stages, vestigde ze zich als kunstzinnig therapeut en ging aan het werk. Ze heeft haar eigen ateliers en therapie in Herent (Leuven), werkt als kunstzinnig therapeut bij verschillende Steinerscholen, geeft cursussen thuis en is tevens docent bij 'De Kleine Johannes'. Het is en blijft voor haar een boeiend en mooi gegeven om kunstzinnige therapie verder uit te werken, te verdiepen en gronding te geven. Dit werk te mogen doen, is voor Inge een groot geschenk!

 

GERD SPAANBROEK
Kunstzinnig therapeute

Na een opleiding fotografie en muziekacademie, begon Gerd haar studies aan het muziekconservatorium in Antwerpen. Daar ontstond de interesse voor muziektherapie. Hiervoor werden de studies aangevat in 'Christophorus', een Camphill gemeenschap in Nederland. Naast muziektherapie werd ook een opleiding heilpedagogie gevolgd. Verdere verdieping vond plaats in Berlijn aan de Musiktherapeutische Arbeitsstätte. Verschillende jaren gaf ze handwerk in de Parcivalschool in Antwerpen, een Steinerschool voor bijzonder onderwijs. In dit kader werd deelgenomen aan pedagogische en therapeutische congressen in Dornach – Stuttgart en Freiburg. Van 1977 tot 1980 volgde ze de opleiding voor kunsttherapie aan de academie 'De Wervel' te Driebergen. Hierna volgde ze nog verschillende verdiepingscursussen en voordrachten van Dr. Hauschka, tekenen bij Danielle Moreau, portrettekenen, enz…
Verder studeerde ze 4 jaar comparatieve filosofie aan de U.I.A. Sinds 1980 organiseert ze cursussen en trainingen voor diverse doelgroepen, in binnen- en buitenland, als therapeut, docent en coach voor studenten, leraren en ouders (Steiner scholen Vrije scholen –  diverse scholen, hoge scholen en instellingen…). In 1981 stichtte ze de kunstschool en centrum voor kunsttherapie 'De kleine Johannes', waarin ze nu reeds 33 jaar werkzaam is. In 2000 formeerde ze de opleiding 'kunsttherapie' die in 2004 erkenning krijgt van de 'Europese Akademie voor Antroposofische kunsttherapieën'.


JEAN MARIE DOSOGNE
Musicus - muziektherapeut

Jeanmarie Dosogne studeerde aan het muziekconservatorium in Antwerpen. Hij was geruime tijd werkzaam in de Parcivalschool. Hiernaast specialiseerde Jeanmarie zich in de antroposofische muziektherapie in Nederland en Duitsland. Hij startte een praktijk in het toenmalige antroposofische therapeuticum in Antwerpen en Delft. Later breidde hij zijn werkgebied verder uit als docent muziek, kunstgeschiedenis en koorzang aan verschillende Steinerscholen in Nederland en België.
Hij was medeoprichter van de opleiding muziektherapie aan de 'Wervel' in Driebergen. In 1981 was hij medeoprichter van 'De kleine Johannes' in Antwerpen. Momenteel is hij werkzaam als dirigent bij verschillende koren, muziektherapeut aan het Rudolf Steiner verpleeghuis te Den Haag en als componist bij de mysteriedrama’s. Hij is actief betrokken bij diverse cursusonderdelen van de opleiding kunsttherapie aan ‘De Kleine Johannes’.


LODE CLAESSEN
Steinerpedagoog en vormingswerker 
Na een opleiding tot sociaal-cultureel werker werkte hij met arbeidende jongeren en daarna als personeelsvormer. In een opleiding in groeps- en organisatiebegeleding aan de universiteit te Hasselt-Diepenbeek, kon hij zich verdiepen in de werken van Bernard Lievegoed, Cees Zwart en andere organisatie-ontwikkelaars die vanuit de antroposofie geïnspireerd bezig waren.  Daarna werkte hij aan de Sociale Hogeschool te Geel, als leraar vormingswerk. Intussen volgde hij een applicatiecursus in de Rudolf Steinerpedagogie in Eindhoven. Zo werd hij gevraagd om in de Zonnewijzer, de Leuvense Rudolf Steinerschool, als klasleerkracht aan  te treden. 
Ongeveer dertig jaar werkte hij zo als klasseleraar en mentor in de Steinerpedagogie. Terloops behaalde hij nog het diploma van onderwijzer voor de klassen 1 tot 8 in de Hogeschool Helicon te Zeist. Na een kortdurende coördinatieopdracht in De Zonnewijzer ging hij met pensioen om gezondheidsredenen, maar bleef mentor en verdiepte zich sindsdien verder in pedagogische thema’s zoals: het mensbeeld van de Steinerpedagogie, de etherwereld en hoe deze waarnemen en hanteren in kleuter- en lagere school, de temperamenten en de 12 zintuigen. Over deze thema’s verzorgt hij voordrachten, lezingen of workshops in Steinerscholen en therapie opleidingen.

 
HERMELINDE LAGA
Kunstzinnig therapeute
Na haar middelbare schooltijd op de Steinerschool in Antwerpen trok Hermelinde in 1991 naar Duitsland, waar ze een oriënteringsjaar volgde aan het Freie Jugendseminar te Stuttgart.
Er volgde een opleiding tot kleuterleidster en opvoedster aan het Rudolf Steiner Instituut für Socialpädagogik te Kassel.
In 1998 bracht haar weg haar terug naar Stuttgart waar ze enkele semesters theologie en antroposofie studeerde aan de Freie Hochschule der Christengemeinschaft.
Toen ze moeder werd werkte ze als oppasmoeder en had steeds een luisterend oor voor de vragen en zorgen van jonge ouders en steunde hen in hun opvoedingsvragen. Hierbij ontdekte Hermelinde haar wens om therapeutisch te werken.
In 2009 leidde haar weg van Stuttgart terug naar Antwerpen. Daar volgde ze de opleiding voor kunsttherapie bij De Kleine Johannes (2012-16).
Sinds 2017 werkt Hermelinde als kunsttherapeut. Ze heeft een eigen praktijk aan huis en organiseert cursussen en vormingen.
Naast haar werk als therapeut is het voor Hermelinde een plezier om mensen de wonderlijke wereld van het kunstzinnig werken te ontsluiten.

  

L. B.
Antroposofisch arts
Dr. L. B. Is zijn opleiding begonnen als ingenieur. Dit hoorde toen nog bij de familietraditie. Toen hij in 1978 zijn ingenieursstudie afrondde, leefde hij met de vraag of dit het doel was… Hij had al wat literatuur doorgenomen over duurzame ontwikkeling en “Limits of Growth". Het werd duidelijk, de industrie was niet zijn wereld.  In 1979 ving hij zijn studies geneeskunde aan. Het waren zeven jaren van zeer strikte wetenschappelijke scholing. Er werd toen nog zeer weinig patiëntgericht opgeleid.  De opleiding was erg specialistisch en weinig holistisch. Na een tiental jaar van klassieke geneeskunde, is L.B. opnieuw op zoek gegaan, naar geneeskunde die nog plaats laat voor persoonlijke creativiteit, voor een menselijke aanpak.  Hij maakte een tocht langs homeopathie, fytotherapie en accupunctuur.  Op zich waardevolle geneeskunde, maar hij miste een visie. Door een collega kwam hij in contact met antroposofische geneeskunde. Dit was voor hem ten minste een visie. En nog geen van de minste! Men legde verbanden met de geschiedenis van de wereld, met de mensheidontwikkeling,…. En last but not least, een verbinding met het spirituele. Sinds een vijftiental jaar houdt hij zich uitsluitend bezig met antroposofische geneeskunde en algemene antroposofie. Dit geeft hem zeer veel voldoening niet alleen professioneel, maar ook in het dagelijks leven.