Docenten

Voor onze opleidingen hebben we een sterk team van 14 docenten bereid gevonden om deze opleiding te ondersteunen.
Allen hebben ze een rijke praktijkervaring en hebben zich aanvullend in de antroposofie gespecialiseerd. Ons team bestaat uit een antroposofische arts, een antroposofisch psychiater, een pedagoge van de Rudolf Steinerschool voor het pedagogische gedeelte, een docent spraakvorming, een biografisch counseler, een filosoof voor de mythologie en filosofie, een eurytmiste, een musicus/muziektherapeut, verschillende kunsttherapeuten, een architect en enkele antroposofische kunstenaars.

GERD SPAANBROEK
Kunsttherapeute

Na een opleiding fotografie en muziekacademie, begon Gerd haar studies aan het muziekconservatorium in Antwerpen. Daar ontstond de interesse voor muziektherapie. Hiervoor werden de studies aangevat in 'Christophorus', een Camphill gemeenschap in Nederland. Naast muziektherapie werd ook een opleiding heilpedagogie gevolgd. Verdere verdieping vond plaats in Berlijn aan de Musiktherapeutische Arbeitsstätte. Verschillende jaren gaf ze handwerk in de Parcivalschool in Antwerpen, een Steinerschool voor bijzonder onderwijs. In dit kader werd deelgenomen aan pedagogische en therapeutische congressen in Dornach – Stuttgart en Freiburg. Van 1977 tot 1980 volgde ze de opleiding voor kunsttherapie aan de academie 'De Wervel' te Driebergen. Hierna volgde ze nog verschillende verdiepingscursussen en voordrachten van Dr. Hauschka, tekenen bij Danielle Moreau, portrettekenen, enz…
Verder studeerde ze 4 jaar comparatieve filosofie aan de U.I.A. Sinds 1980 organiseert ze cursussen en trainingen voor diverse doelgroepen, in binnen- en buitenland, als therapeut, docent en coach voor studenten, leraren en ouders (Steiner scholen Vrije scholen –  diverse scholen, hoge scholen en instellingen…). In 1981 stichtte ze de kunstschool en centrum voor kunsttherapie 'De kleine Johannes', waarin ze nu reeds 33 jaar werkzaam is. In 2000 formeerde ze de opleiding 'kunsttherapie' die in 2004 erkenning krijgt van de 'Europese Akademie voor Antroposofische kunsttherapieën'.


JEAN MARIE DOSOGNE
Musicus - muziektherapeut

Jeanmarie Dosogne studeerde aan het muziekconservatorium in Antwerpen. Hij was geruime tijd werkzaam in de Parcivalschool. Hiernaast specialiseerde Jeanmarie zich in de antroposofische muziektherapie in Nederland en Duitsland. Hij startte een praktijk in het toenmalige antroposofische therapeuticum in Antwerpen en Delft. Later breidde hij zijn werkgebied verder uit als docent muziek, kunstgeschiedenis en koorzang aan verschillende Steinerscholen in Nederland en België.
Hij was medeoprichter van de opleiding muziektherapie aan de 'Wervel' in Driebergen. In 1981 was hij medeoprichter van 'De kleine Johannes' in Antwerpen. Momenteel is hij werkzaam als dirigent bij verschillende koren, muziektherapeut aan het Rudolf Steiner verpleeghuis te Den Haag en als componist bij de mysteriedrama’s. Hij is actief betrokken bij diverse cursusonderdelen van de opleiding kunsttherapie aan ‘De Kleine Johannes’.


MIEKE LECLEIR
Na het behalen van haar diploma’s van kleuterleidster (1977), opleiding tot kleuterjuf aan de Vrije School te Hannover (1980/81) en haar Certificaat voor applicatiecursus leerkracht aan de Vrije school te Eindhoven (1982), begon zij haar loopbaan als opvoedster in de jeugdinstellingen ‘Stichting Remy Quadens’ te Brasschaat en ‘Home Freddy’ te Ekeren, afgewisseld met betrekkingen ad interim in het reguliere kleuteronderwijs. In 1979 volgde ze een jaar stage in de Rudolf Steinerkleuterschool (2de afdeling) te Antwerpen (Lange Lozannestraat) waar ze daarna als kleuterleidster werkzaam was. Later zette zij haar werk als kleuterleidster verder in de Rudolf Steinerschool De Wingerd te Brasschaat.
Naast moeder zijn van 6 kinderen, waarmee ze haar pedagogische ervaringen verder verdiepte, was ze vanaf 1990 als vrijwilliger verbonden met ‘De kleine Johannes’. Daar verzorgde ze wekelijks de knutselateliers met een groep kinderen en in de vakanties begeleidde ze de kinderknutselkampen. Gedurende 10 jaar geeft ze in ‘De kleine Johannes’ 'Steinerpedagogie' aan volwassenen tijdens de opleiding voor kunstzinnige therapeuten. In het schooljaar 2012 gaf ze kunstzinnig pedagogische begeleiding aan een 14 jarige jongen met autisme. Momenteel is ze ook iedere maandag verbonden met een keramiekatelier en maakt opbouwwerk in klei, stof en papier. Ze volgde ook een vierjarige opleiding fotografie bij FAG te Kalmthout. 

 
GABRIËL PRINSENBERG
Gabriël Prinsenberg was vele jaren verbonden als methodiekdocent aan de ‘Hogeschool de Horst’ te Driebergen. Hij was tevens supervisor en trainer in de geestelijke gezondheidszorg en aan de ‘Voortgezette Opleiding voor Sociale Beroepen’, thans ‘Hogeschool van Amsterdam’. Hij zet zich intensief in voor de ontwikkeling van het biografisch werken als een nieuwe werkwijze, vooral binnen het hoger beroepsonderwijs, zowel in Nederland, België als Duitsland. Hij biedt workshops aan met betrekking op coachen in levensloop, levensverhaal en loopbaan en kiest hierbij voor een creatieve benadering van het biologisch onderzoek met aandacht voor autobiografisch vertellen en schrijven, beeldend werken, spel en drama. Hij is auteur van “De tocht door het labyrint, biografisch werken als begeleiding op de levensweg,” 1996. Bij ‘De kleine Johannes’ verzorgt hij het biografisch gedeelte in de opleiding tot kunstzinnig therapeut. 

 

INGE VANASSCHE 
Al sinds haar kindertijd zijn kleur, vorm, sfeer en spiritualiteit een maatstaf geweest om de wereld tegemoet te treden. Doorheen haar leven is dit ook vermaterialiseerd. Na vele opleidingen zoals gezondheidsconsulent (3jr), chakrapsychologie (3jr) en verschillende specialisaties (het kind, relaties en management) bij de Ignoramusacademie in Hasselt, volgde Inge de opleiding tot kunstzinnig therapeut aan ‘De kleine Johannes’ (4jr). Na de opleiding en de stages, vestigde ze zich als kunstzinnig therapeut en ging aan het werk. Ze heeft haar eigen ateliers en therapie in Herent (Leuven), werkt als kunstzinnig therapeut bij verschillende Steinerscholen, geeft cursussen thuis en is tevens docent bij 'De Kleine Johannes'. Het is en blijft voor haar een boeiend en mooi gegeven om kunstzinnige therapie verder uit te werken, te verdiepen en gronding te geven. Dit werk te mogen doen, is voor Inge een groot geschenk!

 

L. B.
Antroposofisch arts
Dr. L. B. Is zijn opleiding begonnen als ingenieur. Dit hoorde toen nog bij de familietraditie. Toen hij in 1978 zijn ingenieursstudie afrondde, leefde hij met de vraag of dit het doel was… Hij had al wat literatuur doorgenomen over duurzame ontwikkeling en “Limits of Growth". Het werd duidelijk, de industrie was niet zijn wereld.  In 1979 ving hij zijn studies geneeskunde aan. Het waren zeven jaren van zeer strikte wetenschappelijke scholing. Er werd toen nog zeer weinig patiëntgericht opgeleid.  De opleiding was erg specialistisch en weinig holistisch. Na een tiental jaar van klassieke geneeskunde, is L.B. opnieuw op zoek gegaan, naar geneeskunde die nog plaats laat voor persoonlijke creativiteit, voor een menselijke aanpak.  Hij maakte een tocht langs homeopathie, fytotherapie en accupunctuur.  Op zich waardevolle geneeskunde, maar hij miste een visie. Door een collega kwam hij in contact met antroposofische geneeskunde. Dit was voor hem ten minste een visie. En nog geen van de minste! Men legde verbanden met de geschiedenis van de wereld, met de mensheidontwikkeling,…. En last but not least, een verbinding met het spirituele. Sinds een vijftiental jaar houdt hij zich uitsluitend bezig met antroposofische geneeskunde en algemene antroposofie. Dit geeft hem zeer veel voldoening niet alleen professioneel, maar ook in het dagelijks leven.