Opleiding tot kunstzinnig therapeut

OPLEIDING TOT KUNSTZINNIG THERAPEUT

Bij de opleiding kunstzinnig therapeut kunt u kiezen tussen 2 formules: een 4 jarige weekopleiding of 5 jarige weekendopleiding.
De 4 jarige weekopleiding bestaat uit 2 lesdagen: keuze uit donderdag + zaterdag in Berchem of maandag + donderdag in Aalst (uitgezonderd schoolvakanties).
De 5 jarige weekendopleiding bestaat uit één weekend les (zaterdag hele dag en zondagvoormiddag) om de 2 weken (uitgezonderd schoolvakanties). 

Voor deze 4- en 5-jarige opleiding hebben we een sterk team van docenten bereid gevonden om deze opleiding te ondersteunen.

Allen hebben ze een rijke praktijkervaring en hebben zich aanvullend in de antroposofie gespecialiseerd. Ons team bestaat uit een antroposofische arts, een antroposofisch psychiater, een pedagoge van de Rudolf Steinerschool voor het pedagogische gedeelte, een docent spraakvorming, een biografisch counseler, een filosoof voor de mythologie en filosofie, een eurytmiste, een musicus/muziektherapeut, verschillende kunsttherapeuten, een architect en enkele antroposofische kunstenaars.
 
Voor de opleiding zijn we voor structuur en inhoudelijke vormgeving gesprekspartners van de Europese Academie voor kunsttherapie en van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap in Dornach. Hier presenteerden we in januari 2006 ons concept en werden we erkend.
 
De Europese Academie voor kunsttherapie coördineert en vergelijkt de curricula van de verschillende opleidingsinstituten, die een vrijwillig samenwerkingsverband zijn aangegaan. 

PROGRAMMA 

Voor de inhoud van het opleidingsprogramma hebben we -na de nodige prospectie- gekozen om ons grotendeels te oriënteren op het programma van De Wervel met een paar verschillende accenten. 
Na de opleiding kan je aan de slag als kunsttherapeut en/of docent kunsttherapie. 

Elk jaar omvat onderstaande vakken:

- muziektherapie 
- pedagogie
- studie
- kunstgeschiedenis
- biografische oefeningen
- kunstzinnige oefeningen: schilderen, tekenen, boetseren, beeldhouwen,…
- studiewerk rond een vooraf bepaald thema: kleur, getallen, symboliek, natuurwaarneming,….
- museumbezoek
- stage
- euritmie
- antroposofische geneeskunde
- per jaar een eindwerk met voorstelling aan medecursisten en docenten

Al deze vakken hebben vooral in het 4de jaar een vertaalslag naar de therapie toe. 
Vanaf het 3de jaar komen de vakken psychiatrie, morfologie, diagnostiek, attitude erbij. 


DOEL VAN DE OPLEIDING
Onze opleiding heeft verschillende doelen voor zichzelf en voor de leerling:

  • We zijn een ervaringsgerichte school waarin de gevoelservaring van de oefeningen heel belangrijk is. We hebben als doel dat de leerling bij het eind van de opleiding een overzicht heeft over de geestelijke werking van kleur en vorm op het wezen van de mens en hoe men hier therapeutisch en creatief mee aan de slag kan gaan.
  • Naast de ervaring is het voor ons ook belangrijk dat de leerling een degelijke kennis heeft over de werking van lichaam – ziel – geest, de wezensdelen, de transformatie en genezingsprocessen in de geestelijke en fysieke gebieden. Dit wordt diep bekeken tijdens de vakken studie, geneeskunde en het kunstzinnige. Naast de ervaringen, staan we garant voor een degelijke vorming wat betreft kennis van de geesteswetenschap. Deze kennis heeft als uitgangspunt de antroposofie, ontwikkeld door Dr. Rudolf Steiner. 
  • Het samengaan van een kwalitatieve gevoelswereld en een degelijke kennis geeft aan de leerling een rijkdom in mogelijkheden tot therapie. Dan pas kan kunst helend werken en de ziel, het wezen van de ander, bereiken. 


VEREIST PROFIEL 
-  minimum leeftijd 21 jaar 
-  belangstelling voor de algemene doelstellingen
-  affiniteit met de beeldende kunst
-  interesse in de medemens en mensheid
-  bereidheid tot eigen ontwikkeling van de totale persoonlijkheid

Deze voorwaarden worden getoetst in een toelatingsgesprek bij de inschrijving. 


FORMULES

Formule A (4 jaar):
elke donderdag en zaterdag. Kostprijs: € 2.450/jaar
elke maandag en donderdag in Aalst. Kostprijs: € 2.450/jaar


Formule B (5 jaar):
weekend, telkens van zaterdag tot zondagmiddag (13u), 15 weekends/jaar. Kostprijs: € 1.960/jaar


INSCHRIJVING

Om jezelf aan te melden voor deze opleiding, vragen wij dat je een motivatiebrief schrijft en contact (via gsm of mail) opneemt met de verantwoordelijken: 

Inge Vanassche – GSM: 0476/675664 - email: info@kunstzinnige-therapie.be

Indien je meer info wil over de opleiding, dan kan je steeds de verantwoordelijken contacteren.