Kunsttherapie

Kunstzinnige therapie is een non-verbale therapie die zowel op het lichamelijke als op het psychische deel van de mens inwerkt. Het antroposofisch mensbeeld gaat ervan uit dat een mens een eenheid is van lichaam, ziel en geest, in wisselwerking met zijn omgeving.
Door omstandigheden kan er een eenzijdigheid ontstaan in denken, voelen of willen. Zo kan het ene gebied overontwikkeld zijn terwijl het andere in de kou blijft staan. Hierdoor ontstaan spanningen die tot psychische en lichamelijke ziekten kunnen leiden.

Om gezond te blijven moet de mens alle aspecten van zichzelf op evenwichtige wijze kunnen ontplooien. Door middel van kunstbeoefening worden deze gebieden zichtbaar en kan evenwicht in stand gehouden en disharmonie opgelost worden.

Via de verschillende kunstvormen en zijn processen, komt men terug in contact met innerlijke processen die men kan harmoniseren of omvormen zodat ze tot genezing kunnen bijdragen.


Voor wie?

Kunstzinnige therapie kan ingezet worden voor iedereen, alle leeftijden.
De hulpvragen kunnen komen vanuit verschillende problematieken zoals depressie, burnout, ontwikkelingsproblemen, eetstoornissen, autisme, dyslexie, ADHD, CVS, trauma, borderline,  etc..

Kunstzinnige therapieën kunnen gericht zijn op:
- lichamelijke of psychische klachten/problemen
- ondersteuning bij ontwikkelingsvragen en verwerkingsprocessen (trauma)
- pedagogische begeleiding (leermoeilijkheden/gedragsproblematiek)
- loopbaanbegeleiding

Welke hulpvraag er ook aan de basis ligt, kunstzinnige therapeuten helpen u op zoek te gaan naar een nieuwe balans tussen denken, voelen en handelen. Voor een goede werking van de therapie is geen kunstzinnige ervaring vereist.

 

OPENDEURMOMENT - ZONDAG 6 MEI 2018 - PROGRAMMA 2018-2019 - Voor meer info: zie INFO - Kalender!